artykuł nr 56

ROZPORZĄDZENIE NR 25 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

ROZPORZĄDZENIE NR 25 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
 

z dnia 20 maja 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terenie gminy Kurzętnik oraz gminy Nowe Miasto Lubawskie

artykuł nr 57

Rozporządzenie nr 22 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dn. 13.05.2021r. ws. grypy ptaków w gm. Kurzętnik i gm. Nowe Miasto Lubawskie

Rozporządzenie nr 22 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dn. 13.05.2021r. ws. grypy ptaków w gm. Kurzętnik i gm. Nowe Miasto Lubawskie

artykuł nr 58

Rozporządzenie Nr 18 W W-M z dn. 28.04.2021r

Rozporządzenie Nr 18
W W-M z dn. 28.04.2021r.
ws. zarządzenia środków związanych z wystąpieniem
wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terenie gminy Kisielice.

artykuł nr 59

Rozporządzenie Nr 15 W W-M z dnia 23.04.2021r

Rozporządzenie Nr 15 W W-M z dnia 23.04.2021r.
ws. zarządzenia środków związanych z wystapieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terenie gminy Grodziczno, gminy Lidzbark,
i gminy Brzozie

artykuł nr 60

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące  ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków
do gospodarstwa, w szczególności:

1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;

2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,
w których utrzymywany jest drób.

6. Nie wprowadzać do gospodarstwa ptaków nieznanego pochodzenia , tj. kupowanych na targowiskach lub w handlu obwoźnym.

 

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności