artykuł nr 1

Ogłoszenie z powiatu iławskiego

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii
do wykonywania czynności urzędowych
na terenie powiatu iławskiego na 2022 r