artykuł nr 1

Rozporządzenie Nr 16 W W-M z dnia 26 kwietnia 2022r.

Rozporządzenie Nr 15
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego