artykuł nr 1

ROZPORZĄDZENIE NR 18 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

ROZPORZĄDZENIE NR 18
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF)