artykuł nr 1

Informacja o uboju na użytek własny

Uboju na użytek własny

w obszarze ochronnym (strefie żółtej) można dokonywać:

  • w rzeźni,
  • we własnym gospodarstwie

Wymagania dotyczące uboju na użytek własny we własnym gospodarstwie:

  • zgłoszenie zamiaru oboju 24 godziny wcześniej do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim:
  • telefonicznie - 56 474 24 23,
  • osobiście,
  • e-mailowo - nowemiastolub.piw@wetgiw.gov.pl,
  • zwierzęta były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem,
  • obowiązek przeprowadzenia pełnego badania przedubojowego i poubojowego przez Urzędowego Lekarza Weterynarii,
  • próbkę na włośnie pobiera tylko Urzędowy Lekarz Weterynarii.

Ponadto w przypadku podejrzenia wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) konieczne jest pobranie próbki w tym kierunku. W takim przypadku pozyskane mięso będzie zdatne do spożycia tylko po uzyskaniu ujemnego wyniku badań laboratoryjnych.

Załączniki:
Informacja o uboju na użytek własny 332.791 KB
artykuł nr 2

UWAGA! ASF! OBSZAR OCHRONNY W GMINIE GRODZICZNO!

UWAGA! ASF!

Szanowni Państwo,
Informuję, iż zgodnie z DECYZJA WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2020/1053
z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE
w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu
do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich,
gmina Grodziczno w powiecie nowomiejskim znajduje się od dnia ogłoszenia
w/w Decyzji, tj. od 17.07.2020 r. w obszarze ochronnym.

W związku z powyższym należy przestrzegać zasad bioasekuracji określonych
dla obszaru ochronnego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
afrykańskiego pomoru świń.

artykuł nr 3

UWAGA! Ogłoszenie

SZANOWNI PAŃSTWO!


W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Nowym Mieście Lubawskim zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt
w dniach do 24 kwietnia 2020 r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii.
Wszelkie sprawy niewymagające wizyty w jednostce proszę zgłaszać telefonicznie (56/4742423) bądź e-mailowo (nowemiastolub.piw@wetgiw.gov.pl).

artykuł nr 4

Główny Inspektor Sanitarny

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN,

Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ

oraz innych krajów dotkniętych epidemią

spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2

Załączniki:
Załącznik 146.551 KB
Załącznik 277.045 KB
artykuł nr 5

GRYPA PTAKÓW !!!

! UWAGA !

W związku z występowaniem na terenie kraju ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim przypomina o obowiązku stosowania zabezpieczenia przeciwepizootycznego (bioasekuracji) w gospodarstwach utrzymujących drób oraz o bezwzględnym przestrzeganiu zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz. 722)

Załączniki:
Załącznik 98.585 KB
artykuł nr 6

Inspektorat

obrazek
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim
ul Jagiellońska 24h
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:15-15:15

wtorek 7:30-15:30

rolniku sprawdź ogłoszenia