artykuł nr 26

Rozporządzenie Nr 85 W W-M z dnia 15.11.2021r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem ASF na terenie gminy NML

Rozporządzenie Nr 85
W W-M z dnia 15.11.2021r.
w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem ASF na terenie gminy NML

artykuł nr 27

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;

2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,
w których utrzymywany jest drób.

6. Nie wprowadzać do gospodarstwa ptaków nieznanego pochodzenia , tj. kupowanych na targowiskach lub w handlu obwoźnym.

 

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

artykuł nr 28

Rozporządzenie Nr 82 W W-M z dnia 29.10.2021r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem ASF na terenie miasta NML

Rozporządzenie Nr 82
W W-M z dnia 29.10.2021r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem ASF na terenie miasta NML

artykuł nr 29

Rozporządzenie nr 81 Wojewody W-M z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 72 z dnia 30.09.2021

Rozporządzenie nr 81
Wojewody W-M
z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 72 z dnia 30.09.2021

artykuł nr 30

Nowe plany bezpieczeństwa oraz wytyczne dla hodowców świń.

Zapraszamy do zakładki - Hodowcy i producenci świń