artykuł nr 1

Pracownicy jednostki i telefony kontaktowe

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Nowym Mieście Lubawskim

13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Jagiellońska 24h
tel./fax 56 47 424 23

Powiatowy Lekarz Weterynarii696 429 110
lek. wet. Grzegorz Kleps56 47 424 23 w.103

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

 

Starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt696 429 107
lek. wet. Wioleta Sowińska56 47 424 23 w.108
Starszy kontroler weterynaryjny
tech. wet. Tadeusz Katryński56 47 424 23 w.105
Inspektor weterynaryjny570 792 936
mgr inż. Sylwia Romanowska56 47 424 23 w.105
Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
inż. Anna Falkowska56 47 424 23 w.105
Starszy inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt
mgr inż. Marta Karwowska-Boczek56 47 424 23 w.108
Inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt
mgr inż. Kamil Patalon56 47 424 23 w.108

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji


 

Starszy inspektor weterynaryjny
lek. wet. Antoni Kurlikowski56 47 424 23 w.107
Inspektor weterynaryjny
lek. wet. Katarzyna Bogdał-Kujawska56 47 424 23 w.107
Starszy inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji
mgr inż. Agnieszka Cichocka-Wydrachowska56 47 424 23 w.107

 

Zespół do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych


 

Główny księgowy
mgr Magdalena Łużyńska56 47 424 23 w.104
Starszy księgowy
mgr Emilia Elwertowska56 47 424 23 w.104
Starszy referent ds. administracyjnych
mgr Agnieszka Małkowska56 47 424 23
Referent ds. administracyjnych
mgr Monika Tuszyńska56 47 424 23

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej


 

Radca Prawny 
Przemysław Morawski