artykuł nr 1

Pracownicy jednostki i telefony kontaktowe

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Nowym Mieście Lubawskim

13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Jagiellońska 24h
tel./fax 56 47 424 23

Powiatowy Lekarz Weterynarii696 429 110
lek. wet. Grzegorz Kleps56 47 424 23 w.103
Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii536 419 578
dr n. wet. Katarzyna Gabriela Liedtke56 47 424 23 w.113

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

 

Starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt696 429 107
lek. wet. Wioleta Sowińska56 47 424 23 w.108
Starszy kontroler weterynaryjny
tech. wet. Tadeusz Katryński56 47 424 23 w.105
Inspektor weterynaryjny570 792 936
mgr inż. Sylwia Marchlewska56 47 424 23 w.105
Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt570 792 936
inż. Anna Falkowska56 47 424 23 w.105
Inspektor weterynaryjny 570 792 936
mgr Natalia Maria Jabłońska56 47 424 23 w.105
Starszy inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt
mgr inż. Marta Karwowska-Boczek56 47 424 23 w.108
Inspektor weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
mgr inż. Kamil Patalon56 47 424 23 w.110
Inspektor weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
mgr inż. Sylwester Słupski56 47 424 23 w.110

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji


 

Starszy inspektor weterynaryjny
lek. wet. Antoni Kurlikowski56 47 424 23 w.107
Inspektor weterynaryjny
lek. wet. Katarzyna Bogdał-Kujawska56 47 424 23 w.113
Starszy inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji
mgr inż. Agnieszka Cichocka-Wydrachowska56 47 424 23 w.107

 

Zespół do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych


 

Główny księgowy
mgr Magdalena Łużyńska56 47 424 23 w.104
Specjalista ds. finansowo-księgowych
mgr Emilia Elwertowska56 47 424 23 w.104
Specjalista ds. administracyjno-księgowych
mgr Agnieszka Małkowska56 47 424 23
Specjalista ds. administracyjno-pracowniczych
mgr Monika Tuszyńska56 47 424 23
Referent ds. administracyjnych
mgr Barbara Ziółkowska56 47 424 23
Referent ds. administracyjnych
Agnieszka Urbańska56 47 424 23
Informatyk
inż. Sebastian Urbański56 47 424 23 w. 109

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej


 

Radca Prawny 
Przemysław Morawski