artykuł nr 1

Rozporządzenie Nr 19 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Rozporządzenie Nr 19
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 19.06.2024r.


zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF)ognisko w m. Czachówki

artykuł nr 2

ROZPORZĄDZENIE NR 18 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w sprawie zwalczania afrykańśkiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE NR 14 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie zwalczania afrykańśkiego pomoru świń

artykuł nr 3

ROZPORZĄDZENIE NR 14 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

ROZPORZĄDZENIE NR 14 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

artykuł nr 4

Poradnik dla konsumenta. Fakty i mity dotyczące jakości handlowej jaj kurzych

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych


przygotował broszurkę informacyjną dotyczącą jakości handlowej jaj pn.

„Poradnik dla konsumenta. Fakty i mity dotyczące jakości handlowej jaj kurzych”.

artykuł nr 5

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/968

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/968
z dnia 21 marca 2024 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń