artykuł nr 1

Wykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Mieście Lub. do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu nowomiejskiego w 2024 r.

Urzędowi Lekarze Weterynarii