artykuł nr 1

Wytyczne - praktyczne - wdrożenie - zasad - spełniania - wymagań - bioasekuracji - RWK2021-605

Wytyczne praktyczne wdrożenie zasad spełniania wymagań bioasekuracji

artykuł nr 2

Plan bezpieczeństwa - biologicznego - gospodarstwa - DO 300 sztuk - średniorocznie - RWK2021-605

Plan bezpieczeństwa - biologicznego - gospodarstwa - DO 300 sztuk - średniorocznie

artykuł nr 3

Plan bezpieczeństwa biologiczengo - gospodarstwa - POWYŻEJ 300 sztuk - średniorocznie - RWK2021 - 605

Plan bezpieczeństwa biologiczengo - gospodarstwa - POWYŻEJ 300 sztuk - średniorocznie

artykuł nr 4

Zasady przemieszczenia świń oraz wytyczne odnośnie wymagań zawartych w rozporądzeniu Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021

Zasady przemieszczenia świń oraz wytyczne odnośnie wymagań zawartych w rozporądzeniu Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021

artykuł nr 5

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii obszary III 2021 - rolnicy

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii obszary III 2021 - rolnicy

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że , zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 7030/2021 z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/EU w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich od dnia 29 marca nastąpi zmiana regionalizacji na terenie powiatu nowomiejskiego.


Obszar objęty ograniczeniami obejmie:
    - część gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie położonej na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Lekarty, a następnie na północny -wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lekarty – Nowy Dwór Bratiański biegnącą do północnej granicy gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 538,
    - część gminy Grodziczno położonej na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 538.


Pozostała część powiatu nadal znajduje się w obszarze ochronnym.
W związku z powyższym na wymienionym powyżej obszarze obowiązuje zakaz:
1. wprowadzania do gospodarstwa świń bez zgody powiatowego lekarza weterynarii ,
2. wysyłania świń z gospodarstwa bez zgody powiatowego lekarza weterynarii.


Wniosek o wyrażenie zgody w załączeniu oraz na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim.