artykuł nr 1

Ogłoszenie w sprawie zbędnego i zużytego majątku z dnia 29.04.2022 r.

artykuł nr 2

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) informuje o możliwości sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego

artykuł nr 3

Ogłoszenie w sprawie zbędnego i zużytego majątku z dnia 29 listopada 2019 r.

artykuł nr 4

Ogłoszenie w sprawie zbędnego i zużytego majątku

artykuł nr 5

Ogłoszenie w sprawie zbędnego i zużytego majątku