artykuł nr 1

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu nowomiejskiego na 2024 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2022 poz. 2629 ze zm.) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu nowomiejskiego na 2023 r.

Ogłoszenie
o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu nowomiejskiego na 2023 r.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2021 poz. 306 ze zm.) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia

Rodzaj, zakres i miejsce wykonywania czynności:

 1. Szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze na terenie powiatu nowomiejskiego,
 2. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt na terenie powiatu nowomiejskiego ,
 3. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia na terenie powiatu nowomiejskiego,
 4. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju (w tym badania na użytek własny) w:

a) Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kurzętniku z/s Marzęcice,
ul. Nowomiejska 9.
b) Ubojnia Trzody Rafał Jabłoński, 13-324 Grodziczno 4, na terenie powiatu nowomiejskiego.

 1. Badanie mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu nowomiejskiego,

a) Pobieranie próbek do badań w  gospodarstwach na terenie powiatu nowomiejskiego,

 1. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni na terenie powiatu nowomiejskiego,
 2. Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu nowomiejskiego,
 3. Wykonywanie niektórych czynności pomocniczych w gospodarstwach na terenie powiatu nowomiejskiego w ramach monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

 

Liczba lekarzy weterynarii i innych osób potrzebnych do wykonywania zadań z danego zakresu:

1) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych – 12 osób;
2) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – 6 osób;
3) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia – 14 osób;
4) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – 7 osób;
5) badania mięsa zwierząt łownych – 2 osoby;
6)  pobierania próbek do badań – 14 osób;
7) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni – 6  osób;
9) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 13 osób;
10) osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych – 6 osób.

Termin (okres) realizacji zadań:

Zadania będą realizowane od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.


Sposób i termin składania zgłoszeń przez lekarzy weterynarii i osób do wykonywania czynności pomocniczych, chętnych do wyznaczenia:

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych  w zakresie wymienionym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w terminie do 7 grudnia 2022 r.

 1. Osobiście w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Jagiellońska, nr 24h w godz. 7:15 – 14:30 z zachowaniem zasad higienicznych i wysokich standardów sanitarnych
 2. Drogą mailową na adres:  piw@nowemiastolub.piw.gov.pl.
 3. Poprzez platformę ePUAP, adres skrytki: PIWNoweMiastoLub
 4. Listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Jagiellońska, nr 24h,  13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

 Liczy się data wpływu do Urzędu.

Termin zapoznania się ze zgłoszeniami

Rozpatrywanie zgłoszeń odbędzie się komisyjnie 8.12.2022 r.

Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę proponowanych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim wybiera z listy przedstawionej przez Komisję kandydatów do wyznaczenia oraz zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.


Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Dodatkowe informacje
Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii postępowania.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postepowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

 

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 24.11.2022 r.

 

artykuł nr 3

Ogłoszenie z powiatu iławskiego

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii
do wykonywania czynności urzędowych
na terenie powiatu iławskiego na 2022 r

artykuł nr 4

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu nowomiejskiego na 2022 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz.306) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji oraz pracowników IW do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia

Rodzaj, zakres i miejsce wykonywania czynności:

 1. szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze na terenie powiatu nowomiejskiego,
 2. badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia na terenie powiatu nowomiejskiego,
 3. pobieranie próbek do badań w:
  a) gospodarstwach na terenie powiatu nowomiejskiego,

 4. prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu nowomiejskiego,

Termin (okres) realizacji zadań:
Zadania będą realizowane do 31.12.2022 r.

Sposób i termin składania zgłoszeń przez lekarzy weterynarii i osób do wykonywania czynności pomocniczych, chętnych do wyznaczenia:
Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych  w zakresie wymienionym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w terminie do 28 lutego 2022 r.

 1. osobiście w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
  w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Jagiellońska, nr 24h w godz. 7:15 – 14:30
  z zachowaniem zasad higienicznych i wysokich standardów sanitarnych

 2.  

  drogą mailową na adres:  piw@nowemiastolub.piw.gov.pl
 3.  

  poprzez platformę ePUAP, adres skrytki:  PIWNoweMiastoLub
 4. listownie na adres:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Jagiellońska, nr 24h,  13-300 Nowe Miasto Lubawskie

 

 

Liczy się data wpływu do Urzędu.

Termin zapoznania się ze zgłoszeniami
Rozpatrywanie zgłoszeń odbędzie się komisyjnie 04.03.2022 r.

Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę proponowanych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim wybiera z listy przedstawionej przez Komisję kandydatów do wyznaczenia oraz zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.

Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje
Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii postępowania.
Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postepowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

 

 

Dokumenty do pobrania poniżej.

 

artykuł nr 5

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu nowomiejskiego na 2022r.

Ogłoszenie
o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu nowomiejskiego na 2022 r.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2021 poz. 306) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia

Rodzaj, zakres i miejsce wykonywania czynności:

 1. Szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze na terenie powiatu nowomiejskiego,
 2. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt na terenie powiatu nowomiejskiego ,
 3. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia na terenie powiatu nowomiejskiego,
 4. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju (w tym badania na użytek własny) w:
  1. a) Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kurzętniku z/s Marzęcice, ul. Nowomiejska 9.
  2. b) Ubojnia Trzody Rafał Jabłoński, 13-324 Grodziczno 4, na terenie powiatu nowomiejskiego.
 5. Badanie mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu nowomiejskiego,
 6. Pobieranie próbek do badań w:
  1. a) gospodarstwach na terenie powiatu nowomiejskiego,
 7. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni na terenie powiatu nowomiejskiego,
 8. Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu nowomiejskiego,
 9. Niektórych czynności pomocniczych w gospodarstwach na terenie powiatu nowomiejskiego w ramach monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Liczba lekarzy weterynarii i innych osób potrzebnych do wykonywania zadań z danego zakresu:
1) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych – 15 osób;
2) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – 10 osób;
3) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia – 15 osób;
4) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – 7 osób;
5) badania mięsa zwierząt łownych – 4 osoby;
6)  pobierania próbek do badań – 15 osób;
7) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni – 6  osób;
9) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt –  15 osób;
10) osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych – 7 osób;

Termin (okres) realizacji zadań:
Zadania będą realizowane od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Sposób i termin składania zgłoszeń przez lekarzy weterynarii i osób do wykonywania czynności pomocniczych, chętnych do wyznaczenia:

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych  w zakresie wymienionym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w terminie do 3 grudnia 2021 r.

 1. Osobiście w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Jagiellońska, nr 24h w godz. 7:15 – 14:30 z zachowaniem zasad higienicznych i wysokich standardów sanitarnych
 2. Drogą mailową na adres: nowemiastolub.piw@piwnml.pl, lub piw@nowemiastolub.piw.gov.pl
 3. Poprzez platformę ePUAP, adres skrytki:   PIWNoweMiastoLub
 4. Listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Jagiellońska, nr 24h,  13-300 Nowe Miasto Lubawskie Liczy się data wpływu do Urzędu.

Termin zapoznania się ze zgłoszeniami

Rozpatrywanie zgłoszeń odbędzie się komisyjnie 07.12.2021 r.

Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę proponowanych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim wybiera z listy przedstawionej przez Komisję kandydatów do wyznaczenia oraz zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.

Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje
Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii postępowania.
Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postepowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 24.11.2021 r.