artykuł nr 1

OPŁATA SKARBOWA

! UWAGA !

 

Opłaty skarbowe za wydanie decyzji administracyjnej, powinny być uiszczane na konto bankowe Urzędu Miasta Nowego Miasta Lubawskiego:

PKO BP SA Oddział Nowe Miasto Lubawskie
Nr 60 1020 3583 0000 3202 0011 3100

DECYZJE – 10 ZŁ

ZAŚWIADCZENIA – 17 ZŁ

DOWÓD WPŁATY POWINIEN BYĆ DOŁĄCZONY DO WNIOSKU.